Onze andere webshops

Kunnen wij u helpen?

Prijs
  1. 47
    48
Merk
  1. ComFort (1)

Overschoenen

Foto-tabel Lijst

1 artikel(en)

Foto-tabel Lijst

1 artikel(en)

Overschoenen moeten de hygiënische standaarden in uw ondernemingen hoog houden. Om dat te bewerkstelligen wordt direct contact met allerhande verontwaardigingsfactoren, zoals werkschoenen, rechtstreeks tegengegaan. Dergelijke overschoenen worden dan ook 'over de schoenen' getrokken om direct contact volledig tegen te gaan. Op deze manier zijn er permanente overschoenen beschikbaar die bovendien ook over een hak beschikken om het loopvermogen niet te verhinderen (deze moeten welk telkens ontsmet worden en mogen uiteraard enkel gebruikt worden binnen de onderneming) , maar uiteraard zijn er ook disposable overschoenen beschikbaar voor bijvoorbeeld bezoekers.

Voor een optimale bescherming

Overschoenen horen ook thuis in de categorie persoonlijke beschermingsmiddelen. Vooral wanneer gewerkt wordt met eventuele chemische en schadelijke producten, is overschoeisel ten zeerste aangewezen. Logisch ook: dergelijke overschoenen vermijden direct contact met de gebruikte grondstoffen, waardoor gebeurlijke ongevallen geneutraliseerd worden. Overschoeisel wordt bovendien ook gebruikt in labo's, waarbij monsters beschermd moeten worden (zie verder). Een recent toepassingsgeval van overschoeisel, in combinatie met zeer strikte veiligheid- en reinigingsmethodes, was door dierenartsen in functie van het afnemen van staaltjes bij pluimvee. Hierbij diende nationaal onderzocht te worden of Salmonella bij bepaalde fokkerijen al dan niet aanwezig was. Het gebruik van overschoeisel werd verplicht, samen met de bevochtiging door steriel water of een oplosmiddel voor maximale terugwinning. Het is duidelijk dat ook de wetgever geloof in de efficiëntie en noodzaak van het dragen van overschoeisel.

Voor een veilig laboratorium

Overschoeisel wordt onder meer ook gebruikt in labo's, logischerwijs omdat daar enerzijds hygiëne belangrijk is - maar anderzijds ook om besmetting naar de buitenwereld toe te voorkomen. In het laatste geval kadert het gebruik van overschoeisel uiteraard in een veel breder veiligheidsplan waarbij heel wat andere voorschriften alsook zullen moeten worden nageleefd. Het overschoeisel dat wij aanbieden is bijvoorbeeld heel populair in hogescholen en universiteiten, vooral vanwege hun disposable eigenschappen en hun goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wij merken soms op dat universiteiten hun studenten telkens overschoeisel laten dragen bij het betreden van een labo terwijl dat, gelet op de experimenten of het onderzoek, niet steeds noodzakelijk is. In dat geval is het eerder een kwestie van het aanleren van de juiste competenties en het preventief nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen. Uiteraard kunnen wij dat enkel aanmoedigen, ook binnen ondernemingen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Of gewoon omdat hygiëne belangrijk is

Overschoenen kunnen ook gebruikt worden om de hygiëne of netheid in een onderneming te waarborgen. Vooral in ondernemingen waar bijvoorbeeld voedsel geproduceerd wordt, is het gebruik van overschoenen ten zeerste aangeraden. In feite zou iedereen die de productieruimten waar het voedsel zelf aanwezig is betreedt, telkens opnieuw overschoenen moeten dragen. Ook andere hygiënische maatregelen zijn, naast overschoenen, ten zeerste aangewezen. Denk bijvoorbeeld aan geschikte handschoenen en haarnetjes. Door disposable overschoenen aan te bieden kan personeel die de ruimten vaak verlaten en betreden (bijvoorbeeld heftruckbedieners, kuispersoneel, ingenieurs, ...) de overschoenen snel aan- en uitdoen. Waardoor ze steeds snel en eenvoudig voldoen aan de aangewezen hygiënische normen. In dat geval plaatst men best stickers of pictogrammen die aangeven dat het dragen van overschoeisel in de bedoelde ruimte verplicht is.